#svrock2015: Ivo Ruev Band 69

Ivo Ruev Band 69

I.R.B.69 или ИВО РУЕВ БЕНД 69 е създадена през лятото на 2012 г. в Стара Загора. И четиримата музиканти са родени през знаменателната 1969 година. Песента им „We are all around” достига челно място в класацията „Черната овца”. I.R.B.69 са и организатори на рок фест в Мъглиж.